شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ *آرامش درقلبي است که در تصرف خداست....* لحظه هاتون آرومم ودلتون شاد@};-
ممنونم سحر جون ومهديه عزيز:)
مهديه...
لحظه هاي تو هم شاد:)خواهش ميکنم:)@};-
ساحره-3
@};-
ممنون ساحره عزيز..:)
لحظه هاي تو هم شاد:)
لحظه هاي تو هم شاد بلا جان:)))
بسيار عالييييييييييييي
ممنونم جناب سيدکريم:)
:) @};-
ساعت ویکتوریا
**کيميا يزداني**
0 امتیاز
0 برگزیده
577 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top