شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ *هرکس چرايي هاي زندگي اش را بيابد.. با چگونگي هايش کنار ميآيد....*
@};- @};- @};-
*خيلي دوست دارم اين لايک بخوره..به خاط اينکه خيلي جمله مهميه توي زندگي ... بهش فکر کنين*
اسپايکا
لايک
چراغ جادو
**کيميا يزداني**
0 امتیاز
0 برگزیده
577 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top