شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
ممنونم از همراهي دوتا دوست عزيزم اين گل ها تقديم به شما@};- @};-
تشکرات :)
@};- @};- @};-
*قسمت آزمون باز شد....ميتونين تشريف يبارين وبرون گرايي ودرون گرايي خودتون رو بسنجين:)*
باز نيس
@};- @};- @};-
چرا بازه عزيزم...تو که شرکت هم کردي...:)
نه دگه اون موقع که باز نبود:دي
آهان خب راس 4 باز ميشد:D
4.03 دقيقه باز شدا..با من بحث نکن(آيکون ِ الهه) :دي
نه خيرم 4 باز شد..ساعت شما 3دقيقه جلوبودس!:D
@};- @};-
تسبیح دیجیتال
**کيميا يزداني**
0 امتیاز
0 برگزیده
577 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top