شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
ممنون جناب جز تو@};- ..ممنون پسر دايي@};-
جزتو
جناب نيستم يگانه هستم
ببخشيد عزيزم....يگانه جون ممنون@};-
خواهش دختر عمه..@};-
جزتو
خواهش@};-
@};- جناب سيد کريم از شما هم ممنونم
خواهش متچکرم
@};- @};- @};-
سحر جونم ممنون@};-
@};-
آقاي نجفي لطف کردين@};-
@};- @};-
من منتظرما.....:)
@};- @};- @};-
کجايين پس منتظرما:)
اينجام:دي
شمارو که حضورتون رو تو اتاق احساس کردم عزيزم.. برو يه نگاه بنداز به اتاق!
:-)
درب کنسرو بازکن برقی
**کيميا يزداني**
0 امتیاز
0 برگزیده
577 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top